16.03. - 03.04.2022

JARMO KOPONEN – Someplace

Jarmo Koponen on Intiassa asuva ja työskentelevä suomalaisamerikkalainen kuvataiteilija. Hänen tämän hetkiset pääilmaisukeinonsa ovat valokuvaus ja suurikokoiset puupiirroksiin pohjautuvat sekatekniikkatyöt.

Olen kuvataiteilija, jolle kamera on yksi monista kuvan teon välineistä. Työskentelyni ei ole projekti- tai sarjaluontoista vaan se alkaa yksittäisistä kuvista, joista ajan myötä voi syntyä kokonaisuuksia. Tämän näyttelyn kuvat ovat kokoelmasta nimeltään Someplace.

Kulkiessani kaupungeista, maista, ja mantereista toisiin, olen kohdannut paikkoja jotka ovat saaneet minut pysähtymään. Osa on ollut visuaalisesti silmiinpistäviä, toiset hyvin tavallisia, mutta niille on aina ollut yhteistä voimakas paikan tuntu. Ne ovat tuntuneet merkittäviltä, jokainen omalla, usein selittämättömällä tavallaan. Nämä ovat ensisijaisesti kuvia ajasta, paikasta ja tunnelmasta, mutta myös tutkielmia siitä mitä koen esteettisesti kiinnostavana.

Kyse on kuvanottohetkellä minun ja paikan välisestä kanssakäymisestä ja myöhemmin katsojan, teoksen, ja teoksen esittämän paikan suhteesta. Jätän tarkoituksella ihmiset pois kuvistani, koska heidän läsnäolonsa helposti muuttaa katsojan sivulliseksi, joka tutkii jonkun muun maailmaa. Siihen meillä on jo liikaakin mahdollisuuksia sosiaalisen median ansiosta. En pyri kertomaan tai välittämään tarinaa, vaan esittämään nämä paikat mahdollisimman todenmukaisesti pienimpiä yksityiskohtia myöten, jotta katsoja voi reagoida niihin omalla tavallaan.

jarmokoponen.com

Näyttelyn teosluettelo