Palvelut

Tarjoamme monipuolisia markkinointiviestinnän palveluita suunnitteluun, toteutukseen, konsultointiin ja yrityskohtaiseen kouluttamiseen. Erikoisosaamistamme on visuaalinen markkinointi ja PR.

Visuaalisen markkinoinnin palvelut myymäläympäristöön

Visuaalinen markkinointi on aina tavoitteellista vuorovaikutusta asiakkaan, tuotteen ja kaupallisen ympäristön välillä. Visuaalisen markkinoinnin palveluitamme ovat myymäläympäristön ja erilaisten somistustöiden suunnittelu ja toteutus sekä tekstauspalvelut. Yrityksen henkilökunnan visuaalisen osaamisen kehittämiseen tarjoamme yrityskohtaista koulutusta esillepanotekniikoista ja näyteikkunasomistuksesta.

Myymälä- tai toimitilakonsultointi: yrityksen visuaalisen ilmeen, palvelupolun ja palvelumaiseman nykytilanteen arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen.

Myymälädesign: Erikoismyymälän visuaalisen ilmeen ja tilankäytön suunnittelu tai uudistaminen.

Sesonki-, teema- ja juhlasomistukset: Somistuksien suunnittelu ja toteutus yrityksen tai tapahtuman tiloihin.

Näyteikkunasomistukset: Näyteikkunasomistuksien suunnittelu ja toteutus.

Tekstauspalvelu: tekstaustyöt perinteisellä mainostekstauksella tai modernilla kalligrafialla.

Yrityskohtaiset koulutukset: Räätälöidyt, yrityksen omien kehittämistarpeiden mukaiset visuaalisen markkinoinnin koulutukset.

Alustukset ja asiantuntijapuheenvuorot:

  • Myymälämielikuvan osatekijät
  • Myymälä asiakkaan silmin
  • Visuaalinen markkinointi myymälässä

Markkinointiviestinnän palvelut 

Markkinointiviestintä on yrityksen myynnin edistämistä ja suhdetoimintaa. Markkinointiviestinnässä olemme erikoistuneet PR:n ja markkinointiin. 

PR: lehdistötiedotteet, mediasuhteiden hoitaminen, mediakoulutus, mielipidekirjoitukset, tapahtumat, sisäinen viestintä. 

Markkinointi: markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, kansainvälinen markkinointi sekä sisällöntuotanto digiin, printtiin ja sosiaaliseen mediaan.

Yrityskohtaiset koulutukset: Räätälöidyt, yrityksen tai organisaation omien kehittämistarpeiden mukaiset markkinointiviestinnän koulutukset.