Palvelut

Tarjoamme monipuolisia markkinointiviestinnän palveluita suunnitteluun, toteutukseen, konsultointiin ja yrityskohtaiseen kouluttamiseen. Erikoisosaamistamme ovat PR, digimarkkinointi ja visuaalinen markkinointi.

Visuaalinen markkinointi

Visuaalinen markkinointi on aina tavoitteellista vuorovaikutusta asiakkaan, tuotteen ja kaupallisen ympäristön välillä. Visuaalisen markkinoinnin palveluitamme ovat myymäläympäristön ja erilaisten somistustöiden suunnittelu ja toteutus sekä tekstauspalvelut. Yrityksesi henkilökunnan visuaalisen osaamisen kehittämiseen tarjoamme yrityskohtaista koulutusta esillepanotekniikoista ja näyteikkunasomistuksesta.

Myymälä- tai toimitilakonsultointi: yrityksen visuaalisen ilmeen, palvelupolun ja palvelumaiseman nykytilanteen arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen.

Myymälädesign: Erikoismyymälän visuaalisen ilmeen ja tilankäytön suunnittelu tai uudistaminen.

Sesonki-, teema- ja juhlasomistukset: Somistuksien suunnittelu ja toteutus yrityksen tai tapahtuman tiloihin.

Näyteikkunasomistukset: Näyteikkunasomistuksien suunnittelu ja toteutus.

Tekstauspalvelu: tekstaustyöt perinteisellä mainostekstauksella tai modernilla kalligrafialla.

Yrityskohtaiset koulutukset: Räätälöidyt, yrityksen omien kehittämistarpeiden mukaiset visuaalisen markkinoinnin koulutukset.

Alustukset ja asiantuntijapuheenvuorot:

  • Myymälämielikuvan osatekijät
  • Myymälä asiakkaan silmin
  • Visuaalinen markkinointi myymälässä

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä on yrityksen myynnin edistämistä ja suhdetoimintaa. Markkinointiviestinnässä olemme erikoistuneet PR:n, digimarkkinointiin ja sisällöntuotantoon.

PR:n avulla tuot yrityksesi sekä median että asiakkaidesi tietoisuuteen. Suhdetoiminnalla kasvatat yrityksesi brändiä ja tunnettuutta. Meiltä saat 20+ vuoden kansainvälisen PR kokemuksen käyttöösi.

Yrityksesi verkkoratkaisujen tulee olla luonnollinen osa yrityksesi myyntiä, markkinointia ja viestintää. Näkökulmamme digimarkkinointiin on asiakaslähtöisen brändikokemuksen suunnittelu ja toteutus. 

Sisältöä tuotamme sekä suomeksi että englanniksi niin printtiin kuin digiin.

PR: strategian suunnittelu ja toteutus, avainviestien luonti ja kiteytys, lehdistötiedotteiden suunnittelu ja toteutus, mediasuhteiden luominen ja hoitaminen, mielipidekirjoitukset, palkinto- ja puhujahakemukset.

Digimarkkinointi: sisällön suunnittelu ja toteutus, some- ja digilanseerauksien ja -kampanjoiden suunnittelu ja toteutus, hakukoneoptimointi.

Nykytilanneanalyysi: yrityksen verkkonäkyvyyden (kotisivut, somekanavat, digimainokset, medianäkyvyys verkossa) läpikäynti ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu, suositukset kanavavalinnoille ja verkkonäkyvyyden tyylille.

Yrityskohtaiset koulutukset: Räätälöidyt, yrityksen tai organisaation omien kehittämistarpeiden mukaiset markkinointiviestinnän, digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median koulutukset.