Palvelut

Tarjoamme monipuolisia markkinointiviestinnän palveluita suunnitteluun, toteutukseen, konsultointiin ja yrityskohtaiseen kouluttamiseen. Erikoisosaamistamme ovat PR, digimarkkinointi, sisällöntuotanto ja visuaalinen markkinointi.

Visuaalinen markkinointi

Visuaalinen markkinointi on aina tavoitteellista vuorovaikutusta asiakkaan, tuotteen ja kaupallisen ympäristön välillä. Visuaalisen markkinoinnin palveluitamme ovat myymäläympäristön ja erilaisten somistustöiden suunnittelu ja toteutus sekä tekstauspalvelut. Yrityksesi henkilökunnan visuaalisen osaamisen kehittämiseen tarjoamme yrityskohtaista koulutusta esillepanotekniikoista ja näyteikkunasomistuksesta.

Myymälä- tai toimitilakonsultointi: yrityksen visuaalisen ilmeen, palvelupolun ja palvelumaiseman nykytilanteen arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen.

Myymälädesign: Erikoismyymälän visuaalisen ilmeen ja tilankäytön suunnittelu tai uudistaminen.

Sesonki-, teema- ja juhlasomistukset: Somistuksien suunnittelu ja toteutus yrityksen tai tapahtuman tiloihin.

Näyteikkunasomistukset: Näyteikkunasomistuksien suunnittelu ja toteutus.

Tekstauspalvelu: tekstaustyöt perinteisellä mainostekstauksella tai modernilla kalligrafialla.

Yrityskohtaiset koulutukset: Räätälöidyt, yrityksen omien kehittämistarpeiden mukaiset visuaalisen markkinoinnin koulutukset.

Alustukset ja asiantuntijapuheenvuorot:

  • Myymälämielikuvan osatekijät
  • Myymälä asiakkaan silmin
  • Visuaalinen markkinointi myymälässä

Jos yrityksesi visuaalinen markkinointi kaipaa piristystä tai uusia ideoita ja oppeja, niin ota yhteyttä Outi Manniseen. Hänet saat kiinni numerosta 040 1285 659 tai osoitteesta outi@mabd.fi.

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä on yrityksen myynnin edistämistä ja suhdetoimintaa. Markkinointiviestinnässä olemme erikoistuneet PR:n, digimarkkinointiin ja sisällöntuotantoon.

PR:n avulla tuot yrityksesi sekä median että asiakkaidesi tietoisuuteen. Aktiivisella ja säännöllisellä suhdetoiminnalla kasvatat yrityksesi brändiä ja tunnettuutta. Meiltä saat 20+ vuoden kansainvälisen PR kokemuksen käyttöösi.

Yrityksesi verkkoratkaisujen tulee olla luonnollinen osa yrityksesi myyntiä, markkinointia ja viestintää. Näkökulmamme digimarkkinointiin on asiakaslähtöisen brändikokemuksen suunnittelu ja toteutus. 

Sisältöä tuotamme sekä suomeksi että englanniksi niin printtiin kuin digiin.

PR: viestintästrategian suunnittelu ja toteutus, avainviestien luonti ja kiteytys, lehdistötiedotteiden ja viestintämateriaalien suunnittelu ja toteutus, mediasuhteiden luominen ja hoitaminen, uutisaiheiden ideointi, juttuideoiden pitchaus, puhujamahdollisuuksien kartoitus ja pitchaus.

Digimarkkinointi: kanavastrategian suunnittelu ja toteutus, sisällön suunnittelu ja toteutus, some- ja digilanseerauksien ja -kampanjoiden suunnittelu ja toteutus, hakukoneoptimointi.

Sisällöntuotanto: lehdistötiedotteet, LinkedIn-artikkelit, mielipide- ja blogikirjoitukset, vieraskynät, palkinto- ja puhujahakemukset, esitteet ja asiakaslehdet, myyntimateriaalit, somekampanjat.

Nykytilanneanalyysi: yrityksen verkkonäkyvyyden läpikäynti (kotisivut sekä käytössä olevat digikanavat) ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu, suositukset kanavavalinnoille ja verkkonäkyvyyden tyylille.

Jos yrityksesi markkinointiviestintä kaipaa uutta otetta tai sisällöntuotanto lisäresurssia, niin ota yhteyttä Hanna Manniseen. Hänet saat kiinni numerosta 040 1780 980 tai osoitteesta hanna@mabd.fi.