11. - 29.08.2021

HANNA HOLOPAINEN – Limits

Hanna Holopainen on oululainen kuvataiteilija, joka tutkii action paintingin taipuisuutta. Hän etsii monimuotoisia ratkaisuja ilmaista aihelmia ja teemoja niin, että abstrakti ilmaisu pysyttelee edelleen omassa kontekstissaan.

Kaiken rajoissa.

Jotkut rajat ovat henkisiä, toiset fyysisiä. Jotkut rajat ovat selkeitä ja toiset taas häilyviä.
Joitakin rajoja voi ylittää, rikkoa, venyttää tai siirtää. Joidenkin kohdalla se taas on mahdotonta.

Minun rajani kulkevat tässä. Toisen taas tuossa.Valtioilla on rajat. Yhteiskunta ja erilaiset systeemit asettavat rajoja.

Jotkut rajat luovat turvaa, toiset taas valtaa. Joistakin rajoista riidellään, jopa soditaan. Joidenkin rajojen puitteissa olemme vapaita mutta toisten sisällä podemme ahdistusta.

Riemuitsemme ja koemme ylpeyttä, kun olemme ylittäneet jonkun rajan. Se on saavutus. Voitto!
Joistain rajanylityksistä sitten taas ei kannatakaan olla ylpeä. Sellaisista, jotka loukkaavat toista tai ylittävät oman kestokykymme.

Minua ei määräillä! Miksi joku haluaa laittaa minulle rajan tähän? Entä ylittääkö minun rajani jonkun toisen? Tuleeko rajakiista?

Mistä nämä kaikki rajat voi tietää? Usein ne tulevat vastaan vasta ylitettyämme ne.

Aika on raja.

https://www.hannaholopainen.com

CV Hanna Holopainen

Näyttelyn teosluettelo

Within everything.

Some limits are mental, others physical. Some limits are clear and others are changeable. Some limits can be crossed, broken, stretched or moved. For some, it is impossible.

My limit runs here. Another one’s there. States have borders. Society and different systems set limits.

Some limits create security, others power. Some limits are disputed, even waged. Within some limits we are free but within others we pose anxiety.

We rejoice and experience pride when we have crossed someone’s limit. It is an achievement. Victory! Some of the border crossings you shouldn’t be proud of.

Those that offend another or exceed our own endurance.

You can’t order me! Why would anyone want to put a limit for me here? Does my limit cross someone else’s? Will there be a border dispute?

How can you know all these limits? Often, they only come across after we cross them.

Time is the limit.

https://www.hannaholopainen.com

CV Hanna Holopainen

Hanna Holopainen is a visual artist born in 1976 who lives and works in Oulu, Finland. Holopainen explores the flexibility of action painting and searches for versatile solutions to express subjects and themes yet keeping the abstract expression in its own context.