28.10. - 15.11.2020

HANNA HOLOPAINEN – Action 30

Hanna Holopainen tutkii action paintingin taipuisuutta ja etsii monimuotoisia ratkaisuja ilmaista aihelmia ja teemoja niin, että abstrakti ilmaisu pysyttelee edelleen omassa kontekstissaan. Action 30 -näyttely antoi hänelle haasteen luoda näyttely 30 päivässä. Näyttely on esillä Kellarigalleriassamme.

Action 30 -teossarja sisältää vain uusia 30 päivän aikana valmistuneita maalauksia. Maalausten lähtökohta on spontaani. On edettävä ensimmäisen syntyneen teoksen ehdoilla ja luotettava intuitioon. Kiireen tuntu työskennellessä on eliminoitava tavalla tai toisella, jotta jokainen maalaus saa ansaitsemansa työpanoksen. Prosessista syntyneen kokonaisuuden purkaminen ja syvällisempi avaaminen lienee mahdollista vasta paljon myöhemmin.

Poikkeuksellista näyttelyn synnyssä on se, että galleristi Hanna Manninen on osallistunut aktiivisesti prosessiin. Olemme käyneet pitkiä keskusteluja työhuoneellani ja tarkastelleet maalauksia yhdessä sitä mukaa, kun niitä on syntynyt. Galleristin tuki tiukan aikataulun luoman paineen alla syntyneissä lukkotilanteissa on ollut tärkeää.

CV Hanna Holopainen

Näyttelyn teosluettelo

Hanna Holopainen explores the flexibility of action painting and searches for versatile solutions to express subjects and themes yet keeping the abstract expression in its own context. The Action 30 exhibition challenged her to create an exhibition in 30 days. Her exhibition is on display in our Basement Gallery.

The Action 30 series includes only the new paintings completed during the 30 day challenge. The starting point of the paintings is spontaneous. You have to proceed with the terms set by the first painting and then just trust your intuition. The feeling of haste when working must be eliminated, in one way or another, so that each painting gets the input it deserves. The analysis of the whole process and its deeper meaning will probably be possible much later.

What is exceptional about the creation of this exhibition is that gallerist Hanna Manninen has actively participated in the process. We have had long discussions in my studio while viewing the paintings together as they were born. In dead-end situations that have been caused by the pressure created by a tight schedule, the support of the gallerist has been important.

 

https://www.hannaholopainen.com