16. - 27.11.2022

J-P METSÄVAINIO – Clear Skies

J-P Metsävainion kuvaa yöllisen taivaan kauneutta tieteen työmenetelmiä hyödyntäen. Clear Skies -näyttelyssä nähdään hänen uusimpia astrokuviaan.

J-P Metsävainio on kuvataiteilija, jonka intohimona on paljastaa universumimme piilotettu kauneus. ”Tämä on tarkoitukseni taiteilijana. Minun on täytettävä intohimoni vaatimukset – ja olen tehnyt niin noin 25 vuoden ajan.”

J-P kävi taidekoulun 80-luvun puolivälissä ja opiskeli myöhemmin arkkitehtuuria Oulun yliopistossa. Sen jälkeen hän perusti oman yrityksen ja teki useiden vuosien ajan teollista taidetta, mukaan lukien erilaisia ​​tuotteita ja graafista suunnittelua. 1990-luvun lopulla J-P alkoi ottamaan astronomisia valokuvia – ja on kuvannut yöllistä taivasta siitä lähtien.

”Työni on enemmän osaamista kuin työkaluja. Minulle se tarkoittaa visioita, taitoja, intohimoa aihetta kohtaan, tietoa, kärsivällisyyttä, uteliaisuutta ja paljon harjoittelua – paljon enemmän kuin pelkkiä hienoja varusteita. En pidä teknologiasta sinänsä. Teknologia yksinkertaisesti palvelee tarkoitustani tehdä taidetta sellaiseksi kuin haluan tehdä sen. Se on työkalu, kuten sivellin tai kynä, välttämättömyys, jota tarvitsen työssäni taiteilijana.”

Kansainvälisesti tunnettu astrovalokuvaaja ja 12-vuotisen Linnunradan syvimmän panoraamanäkymän ikuistamiseen tähtäävän projektin tekijä on viime vuosina ollut esillä kansainvälisessä mediassa, kuten CNN, Forbes, NASA, Smithsonian Magazine, Discovery, WIRED ja PetaPixel sekä muissa johtavissa kansainvälisissä medioissa.

J-P on myös äskettäin kirjoittanut Cosmic Clouds in 3D -kirjan Queenin Brian Mayn kanssa. ”Universumimme kätketyn kauneuden paljastaminen on intohimoni. Seison ihaillen kaiken näkemäni edessä. Kun taide kohtaa tieteen, tulokset voivat olla varsin hätkähdyttäviä”, J-P kommentoi.

 

J-P Metsävainio is a professional visual artist with a committed passion to reveal the hidden beauty of our universe. ”This is my purpose as an artist. I have to fulfil the demands of my passion – and I have done so for about 25 years.”

J-P attended art school in the mid-eighties and afterwards studied architecture at the University of Oulu, in Finland. He then formed his own company which for several years produced industrial art, including various kinds of products and graphical design. At end of the nineties, J-P began making astronomical photographs – and has been doing it ever since.

“My work is more about know-how than about tools. To me, it is about visions, skills, passion for the subject, knowledge, patience, curiosity, and lots of practicing – much more than simply a bunch of fancy gears. I don’t love technology per se. It simply serves my purpose to make art the way I like to make it. It’s a tool, like a paintbrush or pen, a necessity needed for my work as an artist.”

Internationally known as a celebrity astrophotographer, and author of a 12-year project to capture the deepest-ever panoramic view of the Milky Way, J-P has in recent years been featured on CNN, Forbes, NASA, Smithsonian Magazine, Discovery, WIRED, PetaPixel, and other leading international media platforms.

J-P also recently co-authored the book ’Cosmic Clouds in 3D’ with Brian May of Queen. As he puts it, ”Revealing the hidden beauty of our universe is my passion. I stand in rapt adoration before all that I see. When art meets science, the results can be quite mind-blowing.”

https://astroanarchy.blogspot.com/

https://astroanarchy.zenfolio.com/

Näyttelyn teosluettelo