13.03. - 07.04.2024

LOTTA-LUCIA LAINE – Material automata

Lotta-Lucia Laine valmistui kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta keväällä 2020. Hän työskentelee pääsääntöisesti suurikokoisten eläinten oikeuksia käsittelevien abstraktia ja figuratiivista ilmaisua yhdistävien akryylimaalausten parissa.

Material automata -näyttely koostuu akryylimaalauksista sekä veistoksista, jotka käsittelevät ihmisen ja eläimen välistä suhdetta sekä lajien välistä epätasarvoa.

Material automata on valistusfilosofi René Descartesin käsitys eläimestä automatisoituna aineena. Hänen filosofiansa on vaikuttanut vahvasti länsimaiseen käsitykseen eläimestä ei tuntevana ja ei ajattelevana olentona. Hänen filosofiansa asettaa eläimet selkeään hierarkiaan suhteessa ihmiseen. Nykyäänkin tuo hierarkia näkyy ihmisen toiminnassa: kohtelemme tuotantoeläimiä material automatana – koneina vailla älyä tai tunteita – samalla heijastamme tunteitamme lemmikkieläimiin. Lajihierarkia perustelee ihmisen lainsäädännöllisen oikeuden aiheuttaa eläimille kipua ja kärsimystä – kunhan se on välttämätöntä. Esittämällä eri eläinlajeja rinnakkain ihmisen niille antamasta roolista riippumatta, tuon ne saman arvoiseen asemaan. Olemme määrittäneet lajeille tehtäviä ja rooleja, joista itse hyödymme. Mikäli olemme se ainoa laji joka kykenee ajatteluun Descartesinkin filosofiassa: olisiko aika pohtia vastuutamme eläinten eettisestä kohtelusta? Teokset linkittyvät toisiinsa värien, muotokielen, liikkeen, sekä eläimen katseen ja tunteiden kuvaamisella.

Lotta-Lucia Laineen teosten teemana on pitkään ollut eläinten oikeudet sekä niiden asema ihmisen hallinnan alla. Oman koiran hankkimisen myötä Laine alkoi tarkastelemaan teoksissaan lemmikin erityisasemaa muihin eläimiin nähden. Myöhemmin mukaan tulivat omakuva, arjen ja lähipiirin kuvaus.

CV Lotta-Lucia Laine

www.lottalucialaine.com

Näyttelyn teosluettelo

Galleria MABD on avoinna ke-pe klo 13-18 ja la-su klo 12-16. Galleriamme löytyy Kolmiotalosta, Torikatu 4, 90100 Oulu. Näyttelyihimme on aina vapaa pääsy.