28.11. - 16.12.2018

PEKKA PARVIAINEN – Verso

Pekka Parviainen on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka tuotannossa keskeiset teemat ovat luonto itsessään ja ihmisen luontosuhde. Parviainen työskentelee pääasiassa taidemaalarina, mutta grafiikalla ja piirtämisellä on kautta linjan ollut tärkeä asema hänen tuotannossaan. Näyttelyssä on esillä sarja lyijykynäpiirroksia ja temperamaalauksia kahden viime vuoden ajalta.

Parviaisen (s.1981) monissa teoksissa luontoaiheet ovat lähtökohtana, mutta aiheen käsittely on hyvin vapaata ja teos vaikuttaa lähes abstraktilta. Grafiikan tekeminen on vaikuttanut suuresti myös hänen maalauksiinsa ja välillä erilaiset tekniikat lähes sulautuvat toisiinsa.

Parviaisen viimeaikaisissa teoksissa ekologian käsitys luonnosta monimutkaisena vuorovaikutusten verkostona, jossa eri lajit vaikuttavat toistensa menestymismahdollisuuksiin on ollut suuressa roolissa. Elämä, ja varsinkin elämä luonnollisessa ekosysteemissä, rakentuu yksilöiden kilpailun sijasta yhteisön varaan. Eliöt muodostavat kudelman kaltaisen kokonaisuuden josta yksittäisiä solmuja voi purkaa vain tietyn määrän ennen kuin kokonaisuus rikkoontuu.

Näyttelyn nimi Verso viittaa kasvun ihmeeseen, jatkuvaan luonnossa tapahtuvaan kehitykseen ja uudistumiseen. Yksittäinen siemen voi odottaa kasvulle sopivaa hetkeä maaperässä vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja. Luonnolla on ajallisen kestävyyden tuoma kärsivällisyys puolellaan. On lohdullista ajatella, että vaikka kohtelisimme kaltoin luontoa ja planeettaamme, luonnossa tapahtuvaa kasvua emme kykene pysäyttämään.

CV Pekka Parviainen