29.09. - 17.10.2021

SUOMA & RAIMO YLI-SUVANTO – Jääilluusioita

Jääilluusioita-näyttely rakentuu Suoma Yli-Suvannon akryylimaalauksista vuosilta 2020-2021 sekä Raimo Yli-Suvannon puuveistoksista ja valokuvista. Taiteilijapari on järjestänyt yhteisnäyttelyitä vuodesta 1996 alkaen.

Suoma Yli-Suvanto käsittelee Jääilluusioita-näyttelyssä ilmaston lämpenemisen tuomia ongelmia. Hän haluaa korostaa luonnon moninaisuutta ja ympäristömme kauneusarvojen ainutkertaisuutta. Jääilluusioita sarjassa pohditaan arktisten alueitten kohtalonomaista muutosprosessia, jossa luonto murtuu ihmiskunnan jatkuvan kasvupaineen alla.

Ilmaston muutos on parhaiten havaittavissa mannerjäätiköiden sulamisena. Äärilämpötilat aiheuttavat sekä rankkasateita, tulvia, että kuivuutta. Fossiilisten polttoaineiden käyttö lisää ilmakehän epäpuhtauksia ja lämpötilan nousu jatkuu. Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan kaikkia osapuolia. On tunnistettava faktat ja löydettävä yhteiset ratkaisut. Yhteydenpito ja vuoropuhelu ovat välttämättömiä. On rakennettava siltoja yhteisten keinojen löytämiseksi. Dialogi luonnon kanssa on tullut entistä tärkeämmäksi.

”Luontokadon pysäyttäminen on Suomessa saatu hyvälle alulle. Toivotaan samalle tahtotilalle jatkoa. Kun luonto voi hyvin, ihmiset voivat hyvin”, Suoma kommentoi.

Teoksillaan Suoma haluaa korostaa yhteistyötä ja dialogia kanssakäymisessä ja vastuullisuutta elinympäristömme monimuotoisuuden säilyttämisessä. ”Viimeaikaiset maailman tapahtumat, tulipalot, rankkasateet ja tulvat ovat tunkeutuneet maalausprosessiini. Olen jatkanut teemaa maalaamalla Jääilluusioita- sarjan näistä mielleyhtymistä. Pohjoisuus ja vesielementit ovat olleet mieluisimpia aihepiirejä alusta saakka. Jäinen maailma on tuonut tulkintaani uutta ajankohtaisuutta ja vivahteikkuutta. Aloitin näyttelykiertueen keväällä 2021 Kuusankoskella Suomen Taiteilijoiden ryhmänäyttelyssä ja jyrytetyssä näyttelyssä Galleria Kookoksessa Helsingissä. Kaamosgallerian jälkeen näyttely jatkuu Galleria MABD:ssä Oulussa. Järjestelyjä ovat tukeneet Kuusamon kulttuuritoimen ja U.A. Virranniemen säätiön apurahat. Visuaalisuus on sävyttänyt työskentelyäni elämän eri osa-alueilla, opetustyössä, taidekasvatusprojekteissa teatterin, tanssin ja voimistelun koreografioissa sekä kuvataiteen parissa. Viimeiset 20 vuotta olen elänyt täysipainoisesti kuvataiteelle. Aika on ollut kokeiluja, uuden oppimista, erilaisten kulttuurien kohtaamista ja merkityksellisiä ihmissuhteita. Tiivis näyttelyiden rakentaminen on rytmittänyt arkista aherrusta. Ensimmäiset akvarellini maalasin Kuusinkijoen Kiukaankorvalla 1960-luvulla. Muutto synnyinseudulle on tuonut ympäristön entistä lähemmäksi jokapäiväistä elämää. Kuusamon jylhän kaunis luonto on ollut taiteelleni ehtymätön voimavara. Vuotunkiin avatussa galleriassamme taiteeseen voi tutustua monien aistien kautta. Taiteen hyvinvointivaikutuksia voi kokea myös työpajoissamme”, Suoma taustoittaa.

CV Taiteilijapari Yli-Suvanto

Näyttelyn teosluettelo