11. - 29.03.2020

RAIMO TÖRHÖNEN

Raimo Törhösen näyttely esittelee Galleria MABD:n Kellarigalleriassa hänen uusimpia maalauksiansa.

Oululainen taiteilija Raimo Törhönen ajattelee taiteilijan tehtävän kolmijakoisena.

Ensinnä taiteilijan tulee herkistää itseään kuvallisille viesteille ja ideoille, luottaa niiden merkitykseen yrittämättä älyllistää. Näitä kuvia pitää työprosessin aikana tiivistää oleelliseen, jalostaa ja pyrkiä tuomaan ne valmiissa työssä esiin, selittämättä.

Toinen tekijä on taito. Taiteilijan pitää jatkuvasti pyrkiä kehittämään valitsemansa välineen hallintaa, omaa osaamistaan, ja syventää ymmärrystään taiteesta. Tekninen suorittaminen, osaaminen, ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan väline.

Kolmas osa on itse työ, johon tulisi suhtautua aina nöyrästi ja itselleen rehellisenä. Kuvallinen idea, lähtökohta, tulee todeksi työprosessin kautta. Samalla idea voi joko kirkastua, selkiytyä, tai sitten muuttua jopa kokonaan toiseksi. Oleellista on seurata omaa vaistoaan, olla rohkea ja rehellinen, antautumatta selittelemään. Joko työ toimii, sanoo jotakin, tai se on hylättävä. Alettava alusta.

Mikäli valmis työ tuntuu rehelliseltä ja aidolta, puhuttelee tekijäänsä, on mahdollista että näin tapahtuu muidenkin kohdalla.